WELKOM BIJ DE KLANKBORDGROEP SCHIPHOL/A1

Het toenemende lucht- en snelwegverkeer boven en rond Gooise Meren (Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden) levert steeds meer overlast op. De uitstoot van schadelijke stoffen (waaronder CO2 en ultrafijn stof) zijn slecht voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners, voor het milieu en de leefbaarheid. Als officieel geaccepteerd burgerinitiatief bespreekt de Klankbordgroep Schiphol/A1 deze verontrustende ontwikkelingen met het gemeentebestuur Gooise Meren. Op de website van de gemeente Gooise Meren staat een link naar onze site. Daarnaast is de Klankbordgroep vertegenwoordigd in het Regioforum/ Omgevingsraad Schiphol (ORS) in de persoon van Peter Hesp, clustervertegenwoordiger van de Buitenveldertbaan buitengebied.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Bij het gemeentebestuur Gooise Meren en de Omgevingsraad Schiphol bespreekbaar maken van het toenemende lucht- en snelwegverkeer bij Gooise Meren en de te nemen stappen om de nadelige gevolgen daarvan te beperken. Het gaat ons om geluidshinder, de uitstoot van schadelijke stoffen en daarmee de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners en voor het milieu. Op hoofdlijnen:

  • Duidelijkheid over het tijdstip vrijgave van het militaire luchtruim;
  • Een minimale vlieghoogte van 3000 voet voor Gooise Meren (nu 2000);
  • Meetposten in Gooise Meren, ook van verkeerslawaai van de A1;
  • Ons standpunt over de verdere groei van Schiphol is ‘Nee, tenzij’;
  • Intensief volgen en becommentariëren van rapportages en onderzoeken;
  • Periodieke voorlichting aan de inwoners van Gooise-Meren.

Meer informatie vindt u in ons Basisdocument (PDF).

ACTIVITEITEN

   • overleg met en adviezen aan B&W Gooise Meren over de stukken van het Regioforum ORS
   • overleg met inwonersvertegenwoordiger Buitenveldertbaan buitengebied, Peter Hesp
   • overleg met andere bewonersorganisaties
   • bijwonen kennisbijeenkomsten Omgevingsraad Schiphol
   • uitgifte nieuwsbrieven

STEUN ONS!

De Klankbordgroep heeft inmiddels ruim 190 sympathisanten. Dat is genoeg om officieel gesprekspartner te zijn, maar met meer staan we uiteraard sterker. Sluit u daarom bij ons aan. Dat schept verder geen verplichtingen, u krijgt wel regelmatig een nieuwsbrief via de mail.

WIE ZIJN WIJ?

De Klankbordgroep Schiphol/A1 bestaat uit de volgende leden:

Karel Sterk | Bussum
Karel Sterk | Bussum
Peter de Boer | Muiden
Peter de Boer | Muiden
John Hartong | Naarden
John Hartong | Naarden
2008-2-20 miko very small

Michiel Koekkoek | Muiderberg

Ronald Kramer | Bussum

Tim de Jong | Bussum

MEER INFORMATIE

“Minder Hinder Gooise Meren maakt deel uit van een groot netwerk van organisaties. Op deze websites vindt u meer informatie:

BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol.

Behoud Woongenot Aalsmeerbaan’ is opgericht door en voor bewoners die toename van negatieve effecten van vliegverkeer over de Aalsmeerbaan willen voorkomen.

 

Eerlijk over vliegen laat de feiten zien over het vliegen; eerlijke berekeningen, geen valse claims en heldere analyses van uitspraken die door de luchtvaartsector en politiek worden gedaan. Als je de besluitvorming doet op basis van de echte feiten, en je eerlijk bent over vliegen, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat het vliegverkeer in Nederland niet verder kan groeien.

Op het platform van de Omgevingsraad Schiphol komen alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar.

De WTL streeft naar selectieve luchtvaart die voldoet aan de maatschappelijke behoefte aan internationaal vervoer in een duurzame, klimaatneutrale economie.

Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) is een bundeling van bewonersorganisaties die zich rond een luchthaven bezig houden met beperking van de negatieve aspecten van de luchtvaart.
  http://stopluchtvaartgroei.nl/

De onafhankelijke Vereniging ‘Platform Vlieghinder Regio Castricum’ (PVRC) behartigt de belangen voor de regio Midden- en Noord-Kennemerland.

Tien gekozen bewoners praten in de Omgevingsraad mee over de ontwikkelingen rond Schiphol: in het Regioforum en in het College van Advies.

CONTACT

Iets te vragen? Of te vertellen? Stuur ons een bericht via dit formulier en we nemen contact met u op.

[recaptcha size:compact]