page-header

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2022

In het tweede kwartaalverslag over de hinder van het vliegverkeer dat tussen 1 februari en 30 april 2022 ondervonden is in Gooise Meren kunt u lezen dat het vliegverkeer in deze periode ruimschoots verdubbeld is ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar en…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 1ste kwartaal 2022

In dit verslag van de in Gooise Meren ondervonden overlast van het Schiphol vliegverkeer in de periode van 1 november 2021 t/m 31 januari 2022 kunt u lezen dat het herstel van de luchtvaart zich duidelijk begint af te tekenen. De aantallen klachten en melders…

Onderteken de petitie voor een lager plafond op Schiphol met minder luchtvaartschade

Beste mensen, De luchtvaart van Schiphol moet de luchtvaartschade aan ons land en het klimaat fors verlagen. Daarvoor moet het luchtvaartplafond op Schiphol als eerste verlaagd worden. Met deze petitie kaarten we de noodzaak daarvan bij het kabinet en minister Harbers aan. De uitstoot van CO2 moet…

Brief aan Eerste Kamer

Een groot aantal bewonersorganisaties, waaronder de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren, heeft een uitgebreide brief aan de Eerste Kamer gestuurd waarin ernstige zorgen worden geuit over de totstandkoming en uitvoering van het luchtvaartbeleid van het kabinet zoals dat onder andere in de Luchtvaartnota is vastgelegd. De…

Kieswijzer Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

De Klankbordgroep Schiphol/A1-A6 Gooise Meren en een groot aantal actieve bewonersverenigingen uit Gooise Meren maken zich zorgen over de geluids- en milieubelasting van het vlieg- en snelwegverkeer in onze gemeente. Het gaat daarbij niet alleen over geluidsoverlast maar ook over veiligheid, gezondheid en de klimaatimpact….

Verslag over 2021

In het jaarverslag over 2021 van de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren geven wij inzicht in de overlast van het vliegverkeer dat in onze regio en in de Schipholregio ondervonden is. En verder schenken wij aandacht aan de ontwikkeling van het vliegverkeer, dat in de loop…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 3de kwartaal 2021

In dit verslag van de in Gooise Meren ondervonden overlast van het Schiphol vliegverkeer in de periode van 1 mei t/m 31 juli 2021 kunt u lezen dat het herstel van de luchtvaart zich duidelijk begint af te tekenen. De aantallen klachten en melders van…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2021

Omdat het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) pas recent zijn rapportage over het tweede kwartaal heeft gepubliceerd, kunnen wij u nu pas ons verslag aanbieden over de ondervonden hinder van het Schiphol vliegverkeer in Gooise Meren. In die periode, die van 1 februari t/m 30 april…

Persbericht Werkgroep Toekomst Luchtvaart

Schiphol en andere luchthavens zullen aangesproken worden op de verplichting die de rechter aan Shell heeft opgelegd. De CO2-uitstoot van het luchtverkeer moet ten opzichte van 2019 bijna gehalveerd worden. Momenteel komt de luchtvaartsector niet verder dan 5% minder CO2 in 2030.  Halvering is wel haalbaar…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 1ste kwartaal 2021

Voor het eerst sinds 2019 heeft de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren weer een kwartaalverslag over het aantal vliegbewegingen en de ondervonden overlast in Gooise Meren en de Regio Gooi en Vecht opgesteld. Dat treft u hieronder aan. Door problemen met het klachtenregistratie systeem zijn er…